Główna  ->  I Małopolska Konferencja "Zarządzanie projektem"
      Niezależna  Grupa  Doradców
konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego klasy MRPII, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting


Ostatnia aktualizacja:
06.01.2018
Najlepiej widoczne
w MS IE 6.0
1024x768


© Copyright 2005-2018

Celem konferencji jest:

  • stworzenie warunków do wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami, praktykami i teoretykami z zakresu zarządzania projektem,
  • gromadzenie sprawdzonych praktyk i zaleceń prowadzenia projektów w Polsce w zgodzie z uznanym międzynarodowym standardem (PMBoK),
  • możliwość dyskusji przedstawicieli świata biznesu z profesjonalistami prowadzenia projektów.

Konferencja adresowana jest do:

  • kierowników projektów,
  • przedstawicieli świata biznesu,
  • przedstawicieli środowiska akademickiego.
  • wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń związanych z prowadzeniem lub udziałem w projektach.

Konferencję organizują: